Language

Price list | Badanie gleby, analiza chemiczna

Cena brutto (23% VAT)
Analiza gleb rolniczych
makro-R (P, K, Mg, pH) 16,00
makro-R (P, K, Mg, pH) ekspres (termin wykonania do 7 dni roboczych) 29,30
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) ekspres (termin wykonania do 7 dni roboczych) 39,36
mikro B (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka) 16,00
siarka (S-SO4) 36,90
próchnica (węgiel organiczny) 30,75
skład granulometryczny 67,65
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
Suma zasad wymiennych (CEC) 24,60
Kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 36,90
Azot ogólny Kjedahia 67,65
analiza metoda Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) cena za jeden pierwiastek 18,45
Analiza gleb ogrodniczych
makro-U (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) 49,20
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikro B (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
siarka (S-SO4) 36,90
próchnica (węgiel organiczny) 30,75
skład granulometryczny 67,65
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
Analiza roślin
materiał roślinny (N, P, K, Mg, Ca, Na) 215,25
materiał roślinny (N, P, K, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) 289,05
azot ogólny Kjeldahla 67,65
Inne
woda podstawowa(EC, pH, dH, HCO3, NO3, nH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) 166,05
woda mikroelementy(EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 120,54
woda kompleksowa (podstawowa+mikroelementy) 221,40
pH w KCl, H2o, CaCl2, zasolenie (do wyboru) 10,50
analiza wapna na zawartoϾ CaO i MgO 55,35
przeslanie wyników listem zwyklym 5,00
laska glebowa 65,00
zalecenia nawozowe 1 próbka 1,85

Ceny pozostałych oznaczeń ustalamy indywidualnie

Badanie gleby, analiza chemiczna gleby | Copyright © 2012 AgroEkspert Polska. All rights reserved.