Analizy wapna, pH gleby, kategorii agronomicznych gleby itp.

Badanie składu chemicznego wapna, zawartość wapnia oraz magnezu

Wapnowanie gleby jest jednym z ważniejszych zabiegów nawozowych. Przy stosunkowo niskich kosztach można uzyskać bardzo dobre efekty plonotwórcze, tym większe im niższe było pH gleby w stosunku do optymalnego.

CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu