Analizy wody i pożywek do fertgacji i nawadniania

Badanie chemiczne wody na potrzeby roślin

Jeżeli chcemy podejść profesjonalnie do wykorzystania wody w uprawie roślin należy najpierw zbadać jakość wody.

EC – przewodnictwo elektryczne