fbpx

Badanie gleby metodą rolniczą

Większość analiz gleb na potrzeby rolnictwa jest wykonywana z gleby suchej, z wyjątkiem analiz na zawartość azotu mineralnego, która jest wykonywana z gleby świeżej, bezpośrednio po pobraniu z pola. Badania zaleca się wykonywać co 3-4 lata.

Czytaj więcej: Badanie gleby metodą rolniczą

Instrukcja samodzielnego pobierania próbek gleby

 

Jak pobrać próbki gleby do badania?

Staranne pobranie próbki do badania pozwala uzyskać prawidłowy wynik analizy odpowiadający zasobności pola. Jedna próbka średnia powinna być pobrana z powierzchni do 4 ha, z fragmentu pola o jednakowym przedplonie, uprawie, nawożeniu itp..

Czytaj więcej: Instrukcja samodzielnego pobierania próbek gleby

Badanie gleby metodą ogrodniczą

Badanie gleby tzw. metodą ogrodniczą (metodą uniwersalna wg Nowosielskiego) stosowana jest głównie do analizy gleb pod uprwę roślin warzywnych. Jednka ze względu na jej zalety co raz cześciej jest sosowana w badaniach pod uprawę innych rośłin, np. sadowniczych. 

Czytaj więcej: Badanie gleby metodą ogrodniczą