Badanie gleby metodą rolniczą

Większość analiz gleb na potrzeby rolnictwa jest wykonywana z gleby suchej, z wyjątkiem analiz na zawartość azotu mineralnego, która jest wykonywana z gleby świeżej, bezpośrednio po pobraniu z pola. Badania zaleca się wykonywać co 3-4 lata.

 Podstawowa analiza rolnicza obejmuje:

  • zbadanie zasobności gleby w przyswajalne makroskładniki, takie jak: potas, fosfor i magnez,
  • określenie pH gleby

Fosfor i potas:

Określenie zawartości fosforu oraz potasu wykonywane jest metodą Egnera-Riehma. Wynik podawany jest w przeliczeniu na zawartość dla fosforu mg P2O5 w 100 g gleby, natomiast dla potasu mg K2O w 100 g gleby. Dla tych oznaczeń określone są „liczby graniczne”, na których podstawie możliwe jest określenie zasobności gleby w dany pierwiastek.

Fosfor
Ocena zawartości mg na 100 g gleby w przeliczeniu na P2O5 
Bardzo niska do 5,0
Niska 5,1 – 10,0
Średnia 10,1 – 15,0
Wysoka 15,1 – 20,0
Bardzo wysoka od 20,1
Potas
Ocena zawartościKategoria agronomiczna gleby
Bardzo lekkaLekkaŚredniaCiężka
Bardzo niskado 2,5do 5,0do 7,5do 10,0
Niska2,6 – 7,55,1 – 10,07,6 – 12,510,1 – 15,0
Średnia7,6 – 12,510,1 – 15,012,6 – 20,015,1 – 25,0
Wysoka12,6 – 17,515,1 – 20,020,1 – 25,025,1 – 30,0
Bardzo wysokaod 17,6od 20,1od 25,1od 30,1

Magnez:

 Oznaczenie magnezu wykonuje się metodą Schachtschabela. Wynik podawany jest w mg Mg w 100 g gleby. Dla tego oznaczenia określone są „liczby graniczne”, dzięki którym możliwe jest określenie zasobności gleby w pierwiastek.

Magnez
Ocena zawartościKategoria agronomiczna gleby
Bardzo lekkaLekkaŚredniaCiężka
Bardzo niskado 1,0do 2,0do 3,0do 4,0
Niska1,1 – 2,02,1 – 3,03,1- 5,04,1 – 6,0
Średnia2,1 – 4,03,1 – 5,05,1 – 7,06,1 – 10,0
Wysoka4,1 – 6,05,1 – 7,07,1 – 9,010,1 – 14,0
Bardzo wysokaod 6,1od 7,1od 9,1od 14,1

Odczyn:

Oznaczenie pH czyli stężenia jonów wodorowych dokonuje się poprzez pomiar pH-metrem w zawiesinie gleby w roztworze 1M chlorku potasu. Na podstawie tego pomiaru możliwe jest określenie odczynu gleby oraz dawki wapna potrzenej do odkwaszenia gleby. Należy pamiętać, że optymalny odczyn gleby ma ogromne znaczenie dla wzrostu oraz rozwoju roślin. Zmiana pH o 1 jednostkę np. z pH 6,0 na pH 5,0 związana jest z 10-krotnym wzrostem stężenia jonów wodorowych [H]+.

Odczyn glebypH w 1M KCl
Bardzo kwaśny< 4,5
Kwaśny4,6 – 5,5
Lekko kwaśny5,6 – 6,5
Obojętny6,6 – 7,2
Zasadowy>7,3

W celu poznania pełnego składu chemicznego oraz właściwości fizycznych i biologicznych gleb rolniczych warto wykonać dodatkowe badania umożliwiające określenie:

  • zawartości mikroelementów – miedzi (Cu), cynku (Zn), manganu (Mn), żelaza (Fe), boru (B),
  • zawartości próchnicy i węgla organicznego,
  • składu granulometrycznego,
  • zawartości metali ciężkich – miedzi (Cu), cynku (Zn), manganu (Mn), chromu (Cr), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), niklu (Ni), rtęci (Hg),
  • zawartości siarki siarczanowej (SO4)

Cennik badania gleb rolniczych