Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badając tą samą próbkę gleby różnymi metodami możemy uzyskać rożne wyniki. Wynika to z tego, że aby oznaczyć zawartość pierwiastka w glebie należy go wyekstrahować z gleby, czyli przenieść z fazy stałej do fazy płynnej przy pomocy różnych ekstrahentów, o rożnej sile ekstrakcji.

W metodzie rolniczej jest to: zbuforowany mleczan wapnia (dla potasu i fosforu), chlorek wapnia (dla magnezu), oraz 1 M chlorek potasu (dla pH). W metodzie ogrodniczej jest to roztwór kwasu octowego oraz woda (dla zasolenia i pH). Można oznaczać również całkowite zawartości składników pokarmowych poprzez mineralizację gleby np. przy użyciu wody królewskiej (mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego). Tak więc „czytać” wynik zawsze należy w połączeniu z metodą przy pomocy, której prowadzono badanie.

Wyniki wykonane metodą uniwersalną podawane są w mg w 1 litrze gleby lub podłoża. Zazwyczaj jedyne co otrzymuje ogrodnik to tylko zawartości, bez podania czy są to zawartości niskie czy wysokie. Cześć gatunków roślin ma specyficzne wymagania co do zasobności w poszczególne składniki. W naszym laboratorium, na podstawie wieloletnich badań opracowaliśmy liczby graniczne dla metody uniwersalnej. Dla większości gatunków optymalna zawartość magnezu to 60-80 mg/L, wapnia powyżej 1000 mg/L, fosforu 50-80 mg/L. Dla potasu zróżnicowanie jest większe, np. papryka, pomidor, kapusta wymagają 200-250 mg/L. Wymagania co do azotu są jeszcze bardziej zróżnicowane i wymagają indywidualnego podejścia.

Nazwa polaNumer próbkiN-NO3
Azot azotanowy
„ogrodniczy”
mg/L Ι ocena
P
Fosfor „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
K
Potas „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
Mg
Magnez „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
 348 1 4,0niska 46,6niska 153,0średnia 145,0wysoka
 353/2 2 10,7niska 20,2niska 215,7wysoka 160,8wysoka
  Metoda badaniametoda uniwersalnametoda uniwersalna metoda uniwersalnametoda uniwersalna 
Nazwa polaNumer próbkiCa
Wapń „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena
Na
Sód „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 

Zasolenie
g/L NaCl Ι ocena 

pH w H2O
 Ι ocena 
 34812537,1wysoka22,8niska   0,4    optymalne    7,6   zasadowy
 353/224816,7wysoka25,4niska   1,0    wysokie 7,9zasadowy
  Metoda badaniametoda uniwersalnametoda uniwersalna ekstrakcja 1:3ekstrakcja 1:3

W przypadku oznaczeń gleb pod uprawę roślin rolniczych wyniki podawane są w formie tlenków (dla fosforu i potasu), w mg na 100 lub 1000 g (1 kg) gleby. Dodatkowo mamy ich interpretację, czyli określa się czy zawartość jest bardzo niska, niska, średnia, wysoka, czy bardzo wysoka. Wycena zasobności gleby w potas i magnez jest uzależniona od kategorii agronomicznej gleby, czyli od tego ile gleba zawiera części spławianych (gleba bardzo lekka, lekka, średnia, ciężka, bardzo ciężka).

Nazwa polaNumer próbkiP2O5
Fosfor „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena
K2O
Potas „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena 
Mg
Magnez „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena 

pH w 1M KCl
    Ι ocena 
 2201   31,8   b. wysoka   22,8   b. wysoka   6,5   wysoka     6,5     lekko kwaśny
 94/7215,5wysoka 21,1b. wysoka3,8średnia 5,1kwaśny
  Metoda badaniaPN-R-04023:1996
(wycofana bez
zastąpienia)
PB-1 Wyd. 1 z dnia
20,02,2013r. 
PN-R-
04020:1994+Az1:2004
PN-ISO 10390:1997

Zawartość próchnicy w dużym stopniu zależy od rodzaju gleby, na glebach wytworzonych z piasków jest jej najmniej, nawet poniżej 1%. Ale rolnik ma pewien wpływ na kształtowanie się jej zawartości. W długim okresie czasu, poprzez prawidłowy płodozmian, uprawę poplonów, międzyplonów z przeznaczeniem na przyoranie, stosowaniem nawożenia nawozami naturalnymi może podnieść zawartość próchnicy. Ważnym zagadnieniem jest, aby w wyniku nieprawidłowych działań rolnika zawartość próchnicy się nie obniżała. Dlatego aby odpowiedzieć czy zawartość próchnicy w naszej glebie jest „dobra” należałoby porównać jej zawartość z wynikiem z przed 3-4 lat. Chyba najważniejszym parametrem o charakterze ogólnym określającym jakość gleby jest pH. Pomimo, że wykonanie oznaczenia pH gleby wydaje się proste czasami może nastręczać problemy. Obok zawartości próchnicy jest jednym z najwolniej zmieniających się parametrów w przeciwieństwie np. do zawartości azotu mineralnego. Trzeba pamiętać że wskaźnik pH jest pochodną stężenia jonów wodorowych. Różnica w pH o 1 jednostkę nie oznacza różnicy w stężeniu jonów wodorowych o 1, ta różnica jest dziesięciokrotna, a różnica pH o 2 jednostki powoduje różnicę w stężeniu jonów wodorowych stukrotną.

Cennik badania gleb rolniczych

Cennik badania gleb rolniczych- termin ekspres