Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badając tą samą próbkę gleby różnymi metodami możemy uzyskać rożne wyniki. Wynika to z tego, że aby oznaczyć zawartość pierwiastka w glebie należy go wyekstrahować z gleby, czyli przenieść z fazy stałej do fazy płynnej przy pomocy różnych ekstrahentów, o rożnej sile ekstrakcji.

W metodzie rolniczej jest to: zbuforowany mleczan wapnia (dla potasu i fosforu), chlorek wapnia (dla magnezu), oraz 1 M chlorek potasu (dla pH). W metodzie ogrodniczej jest to roztwór kwasu octowego oraz woda (dla zasolenia i pH). Można oznaczać również całkowite zawartości składników pokarmowych poprzez mineralizację gleby np. przy użyciu wody królewskiej (mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego). Tak więc „czytać” wynik zawsze należy w połączeniu z metodą przy pomocy, której prowadzono badanie.

Wyniki wykonane metodą uniwersalną podawane są w mg w 1 litrze gleby lub podłoża. Zazwyczaj jedyne co otrzymuje ogrodnik to tylko zawartości, bez podania czy są to zawartości niskie czy wysokie. Cześć gatunków roślin ma specyficzne wymagania co do zasobności w poszczególne składniki. W naszym laboratorium, na podstawie wieloletnich badań opracowaliśmy liczby graniczne dla metody uniwersalnej. Dla większości gatunków optymalna zawartość magnezu to 60-80 mg/L, wapnia powyżej 1000 mg/L, fosforu 50-80 mg/L. Dla potasu zróżnicowanie jest większe, np. papryka, pomidor, kapusta wymagają 200-250 mg/L. Wymagania co do azotu są jeszcze bardziej zróżnicowane i wymagają indywidualnego podejścia.

Nazwa pola Numer próbki N-NO3
Azot azotanowy
„ogrodniczy”
mg/L Ι ocena
P
Fosfor „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
K
Potas „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
Mg
Magnez „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 
 348  1  4,0 niska  46,6 niska  153,0 średnia  145,0 wysoka
 353/2  2  10,7 niska  20,2 niska  215,7 wysoka  160,8 wysoka
  Metoda badania metoda uniwersalna metoda uniwersalna  metoda uniwersalna metoda uniwersalna 
Nazwa pola Numer próbki Ca
Wapń „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena
Na
Sód „ogrodniczy”
mg/L Ι ocena 

Zasolenie
g/L NaCl Ι ocena 

pH w H2O
 Ι ocena 
 348 1 2537,1 wysoka 22,8 niska    0,4     optymalne     7,6    zasadowy
 353/2 2 4816,7 wysoka 25,4 niska    1,0     wysokie  7,9 zasadowy
  Metoda badania metoda uniwersalna metoda uniwersalna  ekstrakcja 1:3 ekstrakcja 1:3

W przypadku oznaczeń gleb pod uprawę roślin rolniczych wyniki podawane są w formie tlenków (dla fosforu i potasu), w mg na 100 lub 1000 g (1 kg) gleby. Dodatkowo mamy ich interpretację, czyli określa się czy zawartość jest bardzo niska, niska, średnia, wysoka, czy bardzo wysoka. Wycena zasobności gleby w potas i magnez jest uzależniona od kategorii agronomicznej gleby, czyli od tego ile gleba zawiera części spławianych (gleba bardzo lekka, lekka, średnia, ciężka, bardzo ciężka).

Nazwa pola Numer próbki P2O5
Fosfor „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena
K2O
Potas „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena 
Mg
Magnez „przyswajalny”
mg/100 g Ι ocena 

pH w 1M KCl
    Ι ocena 
 220 1    31,8    b. wysoka    22,8    b. wysoka    6,5    wysoka      6,5      lekko kwaśny
 94/7 2 15,5 wysoka  21,1 b. wysoka 3,8 średnia  5,1 kwaśny
  Metoda badania PN-R-04023:1996
(wycofana bez
zastąpienia)
PB-1 Wyd. 1 z dnia
20,02,2013r. 
PN-R-
04020:1994+Az1:2004
PN-ISO 10390:1997

Zawartość próchnicy w dużym stopniu zależy od rodzaju gleby, na glebach wytworzonych z piasków jest jej najmniej, nawet poniżej 1%. Ale rolnik ma pewien wpływ na kształtowanie się jej zawartości. W długim okresie czasu, poprzez prawidłowy płodozmian, uprawę poplonów, międzyplonów z przeznaczeniem na przyoranie, stosowaniem nawożenia nawozami naturalnymi może podnieść zawartość próchnicy. Ważnym zagadnieniem jest, aby w wyniku nieprawidłowych działań rolnika zawartość próchnicy się nie obniżała. Dlatego aby odpowiedzieć czy zawartość próchnicy w naszej glebie jest „dobra” należałoby porównać jej zawartość z wynikiem z przed 3-4 lat. Chyba najważniejszym parametrem o charakterze ogólnym określającym jakość gleby jest pH. Pomimo, że wykonanie oznaczenia pH gleby wydaje się proste czasami może nastręczać problemy. Obok zawartości próchnicy jest jednym z najwolniej zmieniających się parametrów w przeciwieństwie np. do zawartości azotu mineralnego. Trzeba pamiętać że wskaźnik pH jest pochodną stężenia jonów wodorowych. Różnica w pH o 1 jednostkę nie oznacza różnicy w stężeniu jonów wodorowych o 1, ta różnica jest dziesięciokrotna, a różnica pH o 2 jednostki powoduje różnicę w stężeniu jonów wodorowych stukrotną.

Cennik badania gleb rolniczych

Cennik badania gleb rolniczych- termin ekspres