Cennik

Analiza

Termin realizacji

PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH) 7-10 dni roboczych 40,00
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 7-10 dni roboczych 43,05
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 7-10 dni roboczych 63,96
siarka siarczanowa (S-SO4) 7-10 dni roboczych 59,04
chlorki (Cl) 7-10 dni roboczych 59,04
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 7-10 dni roboczych 71,34
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 7-10 dni roboczych 47,97
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 7-10 dni roboczych 22,14
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) 7-10 dni roboczych 3,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) 7-10 dni roboczych bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 7-10 dni roboczych 9,84

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk,

Mn – mangan, Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa

Analiza Termin realizacji PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH) 4-6 tygodni 21,50
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 4-6 tygodni 36,90
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 4-6 tygodni 51,66
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka) 7-10 dni roboczych 21,50
siarka siarczanowa (S-SO4) 4-6 tygodni 49,20
chlorki (Cl) 4-6 tygodni 49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 4-6 tygodni 61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 4-6 tygodni 36,90
skład granulometryczny 4-6 tygodni 92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 4-6 tygodni 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 4-6 tygodni 319,80
suma zasad wymiennych (S) 4-6 tygodni 27,06
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 4-6 tygodni 36,90
pojemność wymiany kationów, efektywna (CEC) 4-6 tygodni 44,28
pojemność wymiany kationów, efektywna (CEC)+kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 4-6 tygodni 62,73
azot ogólny Kiejdahla 4-6 tygodni 67,65
kwasowość hydrolityczna metodą Kappena 4-6 tygodni 27,06
analiza metodą Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) (jeden pierwiastek) 4-6 tygodni 18,45
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) 4-6 tygodni  3,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) 4-6 tygodni bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 4-6 tygodni 9,84

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan, Fe – żelazo,
B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, N-NH4 – azot amonowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć, Ca – wapń

Analiza  Termin realizacji PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) 7-10 dni roboczych 54,12
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 4-6 tygodni 36,90
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 4-6 tygodni 51,66
siarka siarczanowa (S-SO4) 4-6 tygodni 49,20
chlorki (Cl) 4-6 tygodni 49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 4-6 tygodni 61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 4-6 tygodni 36,90
skład granulometryczny 4-6 tygodni 92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 4-6 tygodni 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 4-6 tygodni 319,80
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny ogrodnicze (jedna próbka) 7-10 dni roboczych 4,92
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) 4-6 tygodni bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 4-6 tygodni 9,84

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Na – sód, Ca – wapń, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan,
Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć

Analiza  PLN brutto
podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) 166,05
mikroelementy (EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 120,54
kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 221,40
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

EC – przewodnictwo elektryczne, dH – twardość wody, HCO3 – wodorowęglany, NO3 – azot azotanowy,
NH4 – azot amonowy, PO4 – fosforany, K – potas, Ca – wapń, Mg – magnez, Cl -chlorki, SO4 – siarczany, Fe – żelazo,
B – bor, Mn – mangan, Cu – miedź, Zn – cynk

Analiza PLN brutto
makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na) 215,25
makro- i mikroelementy (N, P, K Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) 289,05
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Ca – wapń, Na – sód, Mn – mangan, Cu – miedź,
B – bor, Zn – cynk, Fe – żelazo

Analiza PLN brutto
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 12,30
analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność 67,65
analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność 116,85
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) 3,69
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) 6,15
określenie kategorii agronomicznej (jedna próbka) 1,23
laska glebowa 123,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu

Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)