Cennik

AnalizaPLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH)30,75
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe)43,05
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B)63,96
siarka siarczanowa (S-SO4)59,04
chlorki (Cl)59,04
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl)71,34
próchnica/węgiel organiczny (Corg)46,80
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie22,14
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka)2,46
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk,

Mn – mangan, Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa

AnalizaPLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH)19,07
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe)34,44
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B)51,66
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka)19,07
siarka siarczanowa (S-SO4)49,20
chlorki (Cl)49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl)61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg)34,44
skład granulometryczny92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni)270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg)319,80
suma zasad wymiennych (CEC)24,60
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na)36,90
azot ogólny Kiejdahla67,65
kwasowość hydrolityczna metodą Kappena24,60
analiza metodą Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) (jeden pierwiastek)18,45
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) 2,46
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan, Fe – żelazo,
B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, N-NH4 – azot amonowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć, Ca – wapń

Analiza PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie)51,66
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe)34,44
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B)51,66
siarka siarczanowa (S-SO4)49,20
chlorki (Cl)49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl)61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg)34,44
skład granulometryczny92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni)270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg)319,80
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny ogrodnicze (jedna próbka)4,92
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Na – sód, Ca – wapń, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan,
Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć

Analiza PLN brutto
podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4)166,05
mikroelementy (EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B)120,54
kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B)221,40
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

EC – przewodnictwo elektryczne, dH – twardość wody, HCO3 – wodorowęglany, NO3 – azot azotanowy,
NH4 – azot amonowy, PO4 – fosforany, K – potas, Ca – wapń, Mg – magnez, Cl -chlorki, SO4 – siarczany, Fe – żelazo,
B – bor, Mn – mangan, Cu – miedź, Zn – cynk

AnalizaPLN brutto
makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na)215,25
makro- i mikroelementy (N, P, K Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B)289,05
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Ca – wapń, Na – sód, Mn – mangan, Cu – miedź,
B – bor, Zn – cynk, Fe – żelazo

AnalizaPLN brutto
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie12,30
analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność67,65
analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność116,85
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu)3,69
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu)6,15
określenie kategorii agronomicznej (jedna próbka)1,23
laska glebowa123,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem)bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym7,38

CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu

Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)