Cennik

Analiza PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH) 40,00
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 43,05
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 63,96
siarka siarczanowa (S-SO4) 59,04
chlorki (Cl) 59,04
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 71,34
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 47,97
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 22,14
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) 3,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk,

Mn – mangan, Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa

Analiza PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH) 21,50
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 36,90
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 51,66
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka) 21,50
siarka siarczanowa (S-SO4) 49,20
chlorki (Cl) 49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 36,90
skład granulometryczny 92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
suma zasad wymiennych (CEC) 27,06
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 36,90
azot ogólny Kiejdahla 67,65
kwasowość hydrolityczna metodą Kappena 27,06
analiza metodą Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) (jeden pierwiastek) 18,45
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka)  3,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan, Fe – żelazo,
B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, N-NH4 – azot amonowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć, Ca – wapń

Analiza  PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) 54,12
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 36,90
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 51,66
siarka siarczanowa (S-SO4) 49,20
chlorki (Cl) 49,20
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) 61,50
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 36,90
skład granulometryczny 92,25
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny ogrodnicze (jedna próbka) 4,92
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Na – sód, Ca – wapń, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan,
Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć

Analiza  PLN brutto
podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) 166,05
mikroelementy (EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 120,54
kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 221,40
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

EC – przewodnictwo elektryczne, dH – twardość wody, HCO3 – wodorowęglany, NO3 – azot azotanowy,
NH4 – azot amonowy, PO4 – fosforany, K – potas, Ca – wapń, Mg – magnez, Cl -chlorki, SO4 – siarczany, Fe – żelazo,
B – bor, Mn – mangan, Cu – miedź, Zn – cynk

Analiza PLN brutto
makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na) 215,25
makro- i mikroelementy (N, P, K Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) 289,05
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Ca – wapń, Na – sód, Mn – mangan, Cu – miedź,
B – bor, Zn – cynk, Fe – żelazo

Analiza PLN brutto
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 12,30
analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność 67,65
analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność 116,85
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) 3,69
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) 6,15
określenie kategorii agronomicznej (jedna próbka) 1,23
laska glebowa 123,00
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) bezpłatnie
przesłanie wyników listem zwykłym 9,84

CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu

Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)