AgroEkspert® - Analizy chemiczne wody, gleby i roślin

Samodzielne pobieranie próbek gleby

Staranne pobranie próbki do badania pozwala uzyskać prawidłowy wynik analizy odpowiadający zasobności pola. Jedna próbka średnia powinna być pobrana z powierzchni do 4 ha, z fragmentu pola o jednakowym przedplonie, uprawie, nawożeniu itp..

 

Próbkę średnią należy przygotować wykonując 15 do 25 nakłuć laską glebową idąc po przekątnej lub zygzakiem po wyznaczonym wcześniej obszarze (patrz rysunek poniżej). Ziemię ze wszystkich nakłuć należy umieścić np. w plastikowym wiaderku, wymieszać i przenieść do kartonika lub woreczka, do dalszej analizy ok. 0,3 kg (lub objętość 1-2 szklanek).

Próbkę należy pobrać z warstwy odpowiedniej grubości. Wierzchnią warstwę należy usunąć, do wykonania analizy z gleb rolniczych pobrania dokonuje się z warstwy 0-20 cm, natomiast do oceny zawartości azotu mineralnego pobranie powinno odbywać się z warstwy 0-30 cm. Można również pobrać i poddać analizie próbki z niższych warstw 30-60 cm i/lub 60-90 cm. Do analizy sadowniczej należy pobrać próbki z warstwy ornej 0-20 cm oraz podornej 20-40 cm.

Próbki można oznakować w dowolny sposób - za pomocą liczb pojedynczych, numerów działek ewidencyjnych, czy innych symboli. Umieszczony na kartoniku lub woreczku symbol próbki znajdzie się na sprawozdaniu z badań przy wynikach odpowiadających danej próbce.

Uwaga! Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozór mineralnych, organicznych oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby, na obrzeżach pola, w iejscach po stogach i kopcach oraz w bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach, w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby, adnotację zaznaczyć w formularzu w miejscu "Uwagi").

Przykładowe schematy pobierania próbek:

Schematy pobierania prbek

 

 

Agroekspert Polska

Kościelec 77a
88-170 Pakość

tel./fax. 52 566 62 50
email: agro@agroekspert.com

 

Przyjmowanie próbek:

poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 

{google_map}Agroekspert Polska Kościelec{/google_map}