AgroEkspert® - Analizy chemiczne wody, gleby i roślin

Cennik

                                              Analiza EKSPRES                                                           PLN brutto
makroelementy (P, K, Mg, pH) 29,30
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 39,36
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 60,27
siarka siarczanowa (S-SO4) 41,82
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 39,36
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 18,45
 
Analiza gleb rolniczych
makroelementy (P, K, Mg, pH) 16,00
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna warstwa) 16,00
siarka siarczanowa (S-SO4) 36,90
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 30,75
skład granulometryczny 67,65
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
suma zasad wymiennych (CEC) 24,60
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 36,90
azot ogólny Kiejdahla 67,65
analiza metodą Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) (jeden pierwiastek) 18,45
 
Analiza gleb ogrodniczych
makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) 49,20
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
siarka siarczanowa (S-SO4) 36,90
próchnica/węgiel organiczny (Corg) 30,75
skład granulometryczny 67,65
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
 
Analiza roślin
makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na) 215,25
makro- i mikroelementy (N, P, K Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) 289,05
 
Analiza wody i pożywek na potrzeby upraw roślin
podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) 166,05
mikroelementy (EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 120,54
kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B) 221,40
 
Inne
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie 10,50
analiza wapna na zawartość CaO 30,75
analiza wapna na zawartość CaO i MgO 55,35
zalecenia nawozowe (jedna roślina/jedna próbka) 1,85
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) 6,15
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) 3,69
określenie kategorii agronomicznej (jedna próbka) 1,23
laska glebowa 61,50
przesłanie wyników listem zwykłym 6,00
   
   
   
Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)  

Agroekspert Polska

Kościelec 77a
88-170 Pakość

tel./fax. 52 566 62 50
email: agro@agroekspert.com

 

Przyjmowanie próbek:

poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 

{google_map}Agroekspert Polska Kościelec{/google_map}