AgroEkspert® - Analizy chemiczne wody, gleby i roślin

Oferta

Wykonujemy badania gleby oraz pobieramy próbki gleby z wykorzystaniem GPS.

Badanie gleby wykonujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi metodykami, ale możemy wykonać również badania zgodnie z zaleceniami klienta.

Wysyłając próbki do Laboratorium należy określić rodzaj analizy, która ma zostać wykonana, najlepiej na formularzu zgłoszeniowym (patrz: Druki). Brak wskazania metody analitycznej oznacza zgodę na wybór odpowiedniej metody przez Laboratorium. Pełen zakres metod stosowanych w Laboratorium jest dostępny w zakładce "Druki", w pliku "Metody analityczne". Skargi można składać w dowolnym terminie, jeżeli jest możliwość ich rozpatrzenia. Laboratorium udostępnia procedurę rozpatrywania skarg na życzenie klienta. Reklamacje można wnosić w terminie do 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z Badań.

Agroekspert Polska

Kościelec 77a
88-170 Pakość

tel./fax. 52 566 62 50
email: agro@agroekspert.com

 

Przyjmowanie próbek:

poniedziałek - piątek 8:00-15:00

 

{google_map}Agroekspert Polska Kościelec{/google_map}