O firmie

Laboratorium AgroEkspert® Polska od ponad 20 lat profesjonalnie wykonuje badanie gleby, roślin, wody dla celów rolniczych oraz pobierania próbek.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1270 (link).

Jest ona gwarancją rzetelności, bezstronności i fachowości naszej pracy. Oferujemy również pobieranie próbek techniką GPS, tworzenie map izoliniowych oraz cyfrowych do precyzyjnego nawożenia roślin.

Usługi Analizy chemicznej

Zakres działalności

  • badanie próbek gleby na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa,
  • badanie roślin na potrzeby oceny stanu odżywienia, zanieczyszczenia metalami ciężkimi,
  • badanie wody, pożywek,
  • pobieranie próbek gleby z wykorzystaniem pozycjonowania GPS.

O firmie

Jako laboratorium jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie żywienia roślin: od pobrania próbki gleby do wydania rekomendacji nawozowych wraz z danymi do precyzyjnego nawożenia. Badania wykonujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, metodykami badawczymi, tak aby klient mógł dokonać porównania uzyskanych wyników z wcześniej wykonanymi nawet w innych laboratoriach.

Nasze wyniki są akceptowane przez agencje rządowe, m.in. na potrzeby realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Jesteśmy otwarci na rozwiązywanie nietypowych problemów naszych klientów. Możemy po uzgodnieniu wykonać badania niestandardowymi metodami.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy całkowicie darmowy system SQ. Pozwalający Państwu na samodzielny pobór próbek gleby z wykorzystaniem pozycjonowania GPS, zlecenie badań, a następnie tworzenie map izoliniowych oraz zaleceń nawozowych.

Dla Was dbamy o ciągły rozwój!