Próbki GPS – pobieranie próbek

Samodzielne pobieranie próbek

z wykorzystaniem pozycjonowania GPS

Możliwe jest samodzielne pobranie prób z wykorzystanie techniki GPS i zrobienie map zasobności korzystając z Systemu SQ.

Zapoznaj się z instrukcją SQ instrukcja

Jak dostarczać próbki

sposoby dostarczania próbek do laboratorium

Próbki można dostarczyć osobiście do laboratorium lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przed przysłaniem próbek gleby do laboratorium wskazane jest zarejestrowanie się w bezpłatnej części systemu SQ, co umożliwi szybsze otrzymanie wyników badania