Czym jest SQ?

Czym jest SQ?

System SQ – innowacyjna platforma dzięki której, rolnicy mają wgląd do swoich wyników, mogą tworzyć dokładne obrysy pola przy pomocy GPS, zalecenia nawozowe a także, generować mapy zasobności w pierwiastki, bez dodatkowych opłat. Wszystkie te