Badanie wapna

Badanie wapna, zawartość wapnia oraz magnezu

Analizy wapna należy wykonywać zawsze wtedy kiedy mamy wątpliwości co do jego składu. Wapnowanie gleby jest jednym z ważniejszych zabiegów nawozowych. Przy stosunkowo niskich kosztach można uzyskać bardzo dobre efekty plonotwórcze, tym większe im niższe było pH gleby w stosunku do optymalnego.

Wapnowanie gleby ma szereg pozytywnych wpływów na glebę i rośliny.

Wapń: 

  • zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin
  • poprawia strukturę gleby
  • zwiększa pojemność wodną gleby
  • zmniejsza zakwaszenie gleby
  • zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki.

Wapnowanie jest więc ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który wpływa na poprawę żyzności gleby i zwiększenie plonów. Regulując pH gleby- dostosowując do optymalnego stwarzamy korzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów, zwiększamy dostępność skłądników odżywczych.

CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu