Badanie gleby metodą rolniczą

Większość analiz gleb na potrzeby rolnictwa jest wykonywana z gleby suchej, z wyjątkiem analiz na zawartość azotu mineralnego, która jest wykonywana z gleby świeżej, bezpośrednio po pobraniu z pola. Badania zaleca się wykonywać co 3-4 lata.

 Podstawowa analiza rolnicza obejmuje:

Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badając tą samą próbkę gleby różnymi metodami możemy uzyskać rożne wyniki. Wynika to z tego, że aby oznaczyć zawartość pierwiastka w glebie należy go wyekstrahować z gleby, czyli przenieść z fazy stałej do fazy płynnej przy pomocy różnych ekstrahentów, o rożnej sile ekstrakcji.