Oferta badań laboratoryjnych

Oferta

Analizy chemiczne gleb, wody, pożywek, podłoży ogrodniczych i roślin

Próbki GPS

Próbki GPS

Samodzielne pobieranie próbek z wykorzystaniem pozycjonowania GPS

Formularze zgłoszenia próbek

Formularze

Formularze zgłoszeniowe dla próbek gleby oraz próbek niebędących glebą

system SQ

System SQ

Nowoczesny system pozwalający na badanie gleby, tworzenie map zasobów i inne

Wyślij do nas próbki

Prześlij do nas próbki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w placówce pocztowej. 
Do próbek załącz wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Informacje o firmie

Laboratorium AgroEkspert® Polska od ponad 20 lat profesjonalnie wykonuje usługi w dziedzinie badań fizykochemicznych oraz pobierania próbek.Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1270.Jest ona gwarancją rzetelności, bezstronności i fachowości naszej pracy. Oferujemy również pobieranie próbek techniką GPS, tworzenie map izoliniowych oraz cyfrowych do precyzyjnego nawożenia roślin.
Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie żywienia roślin: od pobrania próbki gleby do wydania rekomendacji nawozowych wraz z danymi do precyzyjnego nawożenia. Badania wykonujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, metodykami badawczymi, tak aby klient mógł dokonać porównania uzyskanych wyników z wcześniej wykonanymi nawet w innych laboratoriach.

Informacje o nas
  • badanie próbek gleby na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa,
  • badanie roślin na potrzeby oceny stanu odżywienia, zanieczyszczenia metalami ciężkimi,
  • badanie wody, pożywek,
  • pobieranie próbek gleby z wykorzystaniem pozycjonowania GPS.

Baza wiedzy

Ostatnie wpisy w bazie wiedzy

Zobacz wszystkie wpisy

Laboratorium