Obieg azotu

Obieg azotu

Obieg azotu w przyrodzie
Azot jest jednym z pierwiastków biogennych, co oznacza, że jest niezbędny do powstania związków organicznych, wykorzystywanych do budowy żywych organizmów. Azot przede wszystkim jest składnikiem kwasów nukleinowych, aminokwasów tworzących białka oraz nośników energii, np. ATP. Bez

Oddychanie gleby

Oddychanie gleby

Oddychanie gleby to nic innego jak pochłanianie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla z gleby.
Do prawidłowego wzrostu roślin potrzebne są mikroorganizmy glebowe takie jak bakterie czy grzyby. Dzięki swojej aktywności dostarczają one łatwo dostępnych składników pokarmowych poprzez mineralizację substancji organicznej.

Amonifikacja

Amonifikacja

Amonifikacja jest jednym z procesów obiegu azotu w przyrodzie. Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków występujących w przyrodzie. Stanowi podstawowy składnik białka, a co za tym idzie warunkuje właściwy wzrost roślin. Pozwala on na rozwój systemu korzeniowego, przez co przyczynia