Czym jest SQ?

Czym jest SQ?

System SQ – innowacyjna platforma dzięki której, rolnicy mają wgląd do swoich wyników, mogą tworzyć dokładne obrysy pola przy pomocy GPS, zalecenia nawozowe a także, generować mapy zasobności w pierwiastki, bez dodatkowych opłat. Wszystkie te procesy odbywają się na dwóch modułach:

Moduł WEB

Dostępny przez przeglądarkę internetową. Służy głównie do rejestracji klientów, tworzenia zleceń oraz odbierania wyników badań. Powstał w oparciu o najnowsze standardy i działa na wszystkich na rynku popularnych przeglądarkach internetowych. Użytkownik systemu SQ jest informowany o etapach przetwarzania próbek przez laboratorium. Ogromnym ułatwieniem jest dostęp do wyników badań bez wychodzenia z domu.

 

Moduł Mobilny

Dostępny na urządzeniach mobilnych działających na systemie Android. Umożliwia rysowanie map, synchronizację ich z Modułem Web, generowanie próbek oraz podgląd wyników badań w postaci kolorowych map widocznych na urządzeniu. Całość działa w oparciu o GPS (Global Positioning System). Rolnik korzystając z aplikacji przy włączonym GPS stojąc na polu w danym miejscu, wie jakiego składnika brakuje w glebie. Kolorowe mapy są bardzo dużym ułatwieniem, gdy pole okaże się zróżnicowanie pod względem pierwiastków. Wówczas można zastosować nawozy tylko tam gdzie ich brakuje, zamiast stosować dawki na całej powierzchni. W ten sposób można wyrównać pole i wyeliminować słabsze fragmenty, co wiąże się z efektywniejszymi plonami. Obsługa systemu SQ jest łatwa i intuicyjna. Pozwala rolnikowi zaoszczędzić pieniądze dzięki rozsądniejszemu nawożeniu.