fbpx

Badanie gleby na zawartość azotu mineralnego

Azot stanowi podstawowy składnik białka w związku z czym jest niezbędnym elementem warunkującym właściwy wzrost roślin. Jego zawartość umożliwia odpowiedni rozwój sytemów korzeniowych, jak również przyczynia się do stymulacji pobierania przez rośliny innych składników, takich jak fosfor czy potas.

Czytaj więcej: Badanie gleby na zawartość azotu mineralnego

Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badając tą samą próbkę gleby różnymi metodami możemy uzyskać rożne wyniki. Wynika to z tego, że aby oznaczyć zawartość pierwiastka w glebie należy go wyekstrahować z gleby, czyli przenieść z fazy stałej do fazy płynnej przy pomocy różnych ekstrahentów, o rożnej sile ekstrakcji.

Czytaj więcej: Jak „czytać” wyniki badania gleby?

Badanie gleby na zawartość próchnicy

Próchnica jest ogółem związków organicznych znajdujących się w glebie, natomiast węgiel organiczny jest podstawowym pierwiastkiem stanowiącym tzw. "szkielet" tych związków. Zawartość próchnicy w glebie jest jedną z najważniejszych cech, która ma bazpośredni oraz pośredni wpływ na jej właściwości.

Czytaj więcej: Badanie gleby na zawartość próchnicy